Programa docent 2019/20 - Matèries Obligatòries (és necessari cursar els 21 crèdits ECTS)

 

 

AssignaturaCrèditsCoordinadorLloc
Medicina de sistemes 6 Dr. Josep Roca Facultat Medicina UB. Campus Clínic
Eines i metodologia en recerca 6 Dr. Juan Carlos García Pagán Facultat Medicina UB. Campus Clínic
Instruments de disseny i anàlisi en recerca 6 Dr. Carlos Ascaso Facultat Medicina UB. Campus Clínic
Bioètica aplicada i marc legal en la recerca clínica 3 Dra. Itziar De Lecuona Ramírez Facultat Medicina UB. Campus Casanova-Clínic

* Assignatura que s'ofereix en el bloc de les pròpies de cada especialitat, encara que és obligatòria per a tots els alumnes del MRC.

Matèries Optatives (han de cursar-se 21 crèdits ECTS) - Pròpies del Master de Microbiologia Clínica

AssignaturaCrèditsCoordinadorLloc
Principals microorganismes responsables d'infecció en l'home 3 Dr. Ferran Sánchez i Dr. Pere-Joan Cardona Facultat de Medicina UAB. Campus Sant Pau
Mètodes de diagnòstic microbiològic de les malalties infeccioses (I): Mètodes fenotípics 3 Dra. Míriam Álvarez i Dra. Antònia Andreu Facultat Medicina UB. Campus Casanova-Clínic
Mètodes de diagnòstic microbiològic de les malalties infeccioses (II). Mètodes genotípics 3 Dr. Ferran Navarro i Dr. Josep Costa Facultat de Medicina UAB. Campus Sant Pau
Quimioteràpia antimicrobiana i disseny de nous antimicrobians 3 Dr. Jordi Vila i Dra. Nieves Larrosa Faculta Medicina UB. Campus Casanova-Clínic
Diagnòstic sindròmic de les malalties infeccioses 3 Dra. Carme Muñoz i Dr. Julià Gonzàlez Facultat de Medicina UAB. Campus Sant Pau
Infeccions per microorganismes amb resistència a múltiples antibiòtics. Vigilància, estudis moleculars i control de brots hospitalaris 3 Dra. Mª Ángeles Domínguez i Dr. Juan José González Facultat Medicina UB. Campus Clínic
Vigilància microbiològica de les malalties infeccioses 3 Dr. Tomàs Pumarola i Dra. Rosa Bartolomé Facultat Medicina UAB. Campus Vall d’Hebron
Diagnòstic de les infeccions en immunodeprimits 3 Dra. Mª Àngeles Marcos i Dra. Núria Rabella Facultat Medicina UB. Campus Casanova-Clínic
La tuberculosi i altres infeccions micobacterianes. Èxits i reptes del segle XXI. 3 Dr. Fernando Alcaide i Dra. Teresa Tórtola Facultat de Medicina UB. Campus Bellvitge
Les malalties infeccioses en un món canviant 3 Dra. Montserrat Gállego i Dra. Carme Muñoz Facultat Medicina UB. Campus Casanova-Clínic
Patogenicitat i antibiosis. Aproximació nanotecnològica 3 Dr. Miquel Viñas i Dra. Teresa Vinuesa Facultat de Medicina UB. Campus Bellvitge

Entre les assignatures pròpies de l'especialitat de Màster en Microbiologia Clínica, les següents s'han de cursar obligatòriament:

  • Quimioteràpia antimicrobiana i disseny de nous antimicrobians.
  • Mètodes de diagnòstic microbiològic de les malalties infeccioses (I). Mètodes fenotípics.
  • Mètodes de diagnòstic microbiològic de les malalties infeccioses (II). Mètodes genotípics.

Mètode d'avaluació de les assignatures:

En el procés d'avaluació de les assignatures específiques del Master de Microbiologia Clínica, podran intervenir en diferent proporció, els següents elements: assistència, realització de treballs, preparació de temes, desenvolupament i resolució de cas, informe de pràctiques, exàmens presencials, avaluacions "en línia", entre unes altres. La ponderació de cada element correspon als coordinadors de cada assignatura. Serà comunicat a l'inici de cada assignatura. Per obtenir el títol de master serà necessari obtenir almenys el 50% de la puntuació final de cada assignatura, així com del treball de recerca.

Informació addicional:

Aquest és un programa provisional. Podria haver algunes variacions en els continguts. Els continguts marcats amb T són classes teòriques. Els marcats amb S són seminaris i els marcats amb P són pràctiques. Els continguts anunciats poden ser de 1h o vàries.

En general les pràctiques i seminaris solen ser de 2 o més hores. Els seminaris poden ser participatius entre professors i alumnes, o impartits directament per alumnes.

Back to top